😎 “ 20 ฟิลเตอร์ไอจีปิดหน้า ” แนวเท่ กวนๆ ที่ฮิตสุดอะไรสุด บอกเลยว่าต้องโหลดติดเครื่อง เพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบฟิลเตอร์ไอจีแบบปิดหน้าต้องมาส่องกันเลยนะคะ ซึ่งวันนี้เราก็หาฟิลเตอร์แบบปิดหน้ามาให้เพื่อนๆได้โหลด ได้ใช้ อัพลงสตอรี่กันแบบจุใจไปเลย 💓

` ฟิลเตอร์ไอจีปิดหน้า สุดเท่ แสนกวนˊ ฮิตขนาดนี้จะอดใจไม่โหลดลงเครื่องกันยังไงไหวล่ะเนอะ 😝 ว่าแล้วก็ไปกดโหลดกันให้จุกๆไปเลยค่า

⌑ ⌑ ⌑ ⌑ ⌑ ⌑

🎭 1. ชื่อ spider heart โดย hello_wawa.w

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : spider heart

ชื่อ spider heart โดย hello_wawa.w

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 2. ชื่อ It’ Over โดย ajjech_

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : It’ Over

ชื่อ It' Over โดย ajjech_

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 3. ชื่อ Itachi d cria โดย efeitosdcria

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : Itachi d cria

ชื่อ Itachi d cria โดย efeitosdcria

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 4. ชื่อ 8BITS Tralha โดย efeitosdcria

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : 8BITS Tralha

ชื่อ 8BITS Tralha โดย efeitosdcria

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 5. ชื่อ Emoções โดย efeitosdcria

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : Emoções

ชื่อ Emoções โดย efeitosdcria

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 6. ชื่อ Efeito d cria 007 โดย efeitosdcria

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : Efeito d cria 007

ชื่อ Efeito d cria 007 โดย efeitosdcria

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 7. ชื่อ Yes it’s nobody โดย theuanvailablegeorhergerosu

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : Yes it’s nobody

ชื่อ Yes it's nobody โดย theuanvailablegeorhergerosu

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 8. ชื่อ i dont care โดย bags_bagaas

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : i dont care

ชื่อ i dont care โดย bags_bagaas

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 9. ชื่อ Girls Don’t Cry โดย mardvxx

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : Girls Don’t Cry

ชื่อ Girls Don't Cry โดย mardvxx

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 10. ชื่อ purple โดย mardvxx

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : purple

ชื่อ purple โดย mardvxx

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 11. ชื่อ Animes 1.0 โดย leoxtrem_

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : Animes 1.0

ชื่อ Animes 1.0 โดย leoxtrem_

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 12. ชื่อ Kaonashi โดย davidyaz

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : Kaonashi

ชื่อ Kaonashi โดย davidyaz

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 13. ชื่อ anti social โดย jsxtrem

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : anti social

ชื่อ anti social โดย jsxtrem

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 14. ชื่อ notificações de cria โดย jsxtrem

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : notificações de cria

 ชื่อ notificações de cria โดย jsxtrem

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 15. ชื่อ broken heart โดย jsxtrem

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : broken heart

ชื่อ broken heart โดย jsxtrem

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 16. ชื่อ ninjas โดย jsxtrem

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : ninjas

 ชื่อ ninjas โดย jsxtrem

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 17. ชื่อ jsxtrem 3 โดย jsxtrem

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : jsxtrem 3

 ชื่อ jsxtrem 3 โดย jsxtrem

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 18. โดย jsxtrem

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : jsxtrem

โดย jsxtrem

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 19. ชื่อ anti social cria โดย raizaefeitos

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : anti social cria

ชื่อ anti social cria โดย raizaefeitos

✖ ✖ ✖ ✖

🎭 20. ชื่อ Dark Hearts โดย eusoupaloma

ดาวน์โหลดฟิลเตอร์ : Dark Hearts

 ชื่อ Dark Hearts โดย eusoupaloma

⌑ ⌑ ⌑ ⌑ ⌑ ⌑