🎥 รวม 21 ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม สวยคลาสสิค การถ่ายรูปด้วยสไตล์แบบกล้องฟิล์มสมัยนี้ก็เป็นที่นิยมกันมากมาย ได้อารมณ์แบบย้อนกลับไปในยุคเก่าๆ ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ทำออกมาได้สวยมากๆเลยนะคะ เหมือนเราได้ใช้กล้องฟิล์มถ่ายเลยน๊า 😘

เราได้รวม “ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม” มาให้เพื่อนได้ใช้ อารมณ์แบบย้อนกลับไปในวันวานเก่าๆกันค่า ถ่ายรูปออกมาแล้วสวยคลาสสิคเหมือนใช้กล้องฟิล์มถ่ายเลยย ~~📸

🔮 21 ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม สวยคลาสสิคเหมือนใช้กล้องฟิล์มถ่าย 2021 🔮

💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫

🖇 1.ชื่อ analog-film โดย herusugiarta

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/858694191610847

 1.ชื่อ analog-film โดย herusugiarta
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 2.ชื่อ kodak frame โดย julianarodriguess

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/568158833892090

 2.ชื่อ kodak frame โดย julianarodriguess
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 3.ชื่อ SuperHR100Film+Kira โดย mind_nichakan

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/2629459547307198

 3.ชื่อ SuperHR100Film+Kira โดย mind_nichakan
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 4.ชื่อ biscuit โดย ftchann

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/2822195458102922

4.ชื่อ biscuit โดย ftchann
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 5.ชื่อ disposable โดย reviaclaradita

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/218404496021450

5.ชื่อ disposable โดย reviaclaradita
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 6.ชื่อ Classic VHS โดย carlitoscantero

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/398607778101591

6.ชื่อ Classic VHS โดย carlitoscantero
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 7.ชื่อ VHS DK โดย camiloarroyavea

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/447422736471821

7.ชื่อ VHS DK โดย camiloarroyavea
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 8.ชื่อ soft grain โดย msnechaeva

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/939957256340044

8.ชื่อ soft grain โดย msnechaeva
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 9.ชื่อ flim .02 โดย novemni

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/613108759645675

9.ชื่อ flim .02 โดย novemni
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 10.ชื่อ Low Light Flim โดย rishitgupta_

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/128145589095923

10.ชื่อ Low Light Flim โดย rishitgupta_
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 11.ชื่อ A4 + A6 โดย dash.kochukova

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/2234249416875623

11.ชื่อ A4 + A6 โดย dash.kochukova
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 12.ชื่อ a4 Blur โดย mbagusnugraha

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/630246401192889

12.ชื่อ a4 Blur โดย mbagusnugraha
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 13.ชื่อ kodak gold โดย gezsang

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/1041119922915078

13.ชื่อ kodak gold โดย gezsang
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 14.ชื่อ 90’s kodak โดย _ekastwn

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/148190107147709

14.ชื่อ 90's kodak โดย _ekastwn
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 15.ชื่อ subtitle โดย henriquealmeida

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/555668915065990

15.ชื่อ subtitle โดย henriquealmeida
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 16.ชื่อ brown sugar โดย filipearantes

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/231058628182976

 16.ชื่อ brown sugar โดย filipearantes
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 17.ชื่อ Nature 1.0 โดย nandha.firman_

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/209236447129496

17.ชื่อ Nature 1.0 โดย nandha.firman_
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 18.ชื่อ +2 cocopalm โดย thaifurtado

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/513262102575331

18.ชื่อ +2 cocopalm โดย thaifurtado
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 19.ชื่อ Vintage Paris โดย dash.kochukova

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/643915512799293

 19.ชื่อ Vintage Paris โดย dash.kochukova
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 20.ชื่อ Fuji Flim โดย leankaiyang

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/1444915175708950

20.ชื่อ Fuji Flim โดย leankaiyang
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

🖇 21.ชื่อ Lut 23-28 โดย ryan.nt

โหลดฟิลเตอร์ : https://www.instagram.com/ar/2404945549775254

21.ชื่อ Lut 23-28 โดย ryan.nt
ฟิลเตอร์ไอจีกล้องฟิล์ม

💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫 💫

^ㅂ^